Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi en az lise mezunu personel alacak!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda; ‘’Üniversitemize bağlı bulunan birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

MEZUNİYETE GÖRE KONTENJANLAR

Lise Mezunu: 2 Teknisyen, 1 Temizlik Görevlisi, 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 

Ön Lisans Mezunu: 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 

Lisans Mezunu: 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Kütüphaneci, 1 Büro Personeli,  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

  • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak. 

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. 

  • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

  • Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

  • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.mu.edu.tr) yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya noterden onaylı vekalet ile yapılacaktır. 

Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.) 

2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 

3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.) 5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 

8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.) 

9. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı) Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx