Devlet Parasının Peşine Düştü: Yanlış ve Yersiz Ödemeler Memurlardan Faiziyle Geri Alınacak

Kamu çalışanlarına yapılan fazla ödemeler devletin radarına girdi. Düzenlemeye girecek olan ödemelerde, gerçek dışı beyan, hile ve hata şartı kalktı. Memurlara yapılan tüm yanlış ve yersiz ödemeler faiziyle geri alınacak.

Kamu çalışanlarına yapılan fazla ve yersiz ödemeler düzenlenmeyle geri alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde ‘Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması’ başlığıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme yürürlüğe girdi.

Devletin, kamu görevlilerine yaptığı yanlış, fazla ve gereksiz ödemelerde fazla olan kısımlar kamu görevlilerinden faiziyle geri alınacak.

Harcama birimi, ödemenin tespit edilmesi ve belgenin kendisine ulaşmasıyla 15 iş günü içinde belgeleri yetkili birime göndererek, tahsilatı başlatacak.

Yersiz ya da gereksiz ödemelerin genel hükümlerde zaman aşımı süresi içindeyken, faiziyle memurlarda tahsil edilmesi gerekiyor. Tam maaş ödemesi alarak, sonrasında görevinden ayrılanlar için maaşın çalışılmayan süreye ait olan kısmı da geri alınacak.

Ücretsiz izinli çalışanların çalışmadıkları sürede genel sağlık sigortası primleri için kişiler borçlandırılmayacak olurken, SGK iade talebinde bulunulmayacak.

Memurluktan ayrılanların, görevleri sona erenlerin, SGK’ya ödenmiş genel sağlık sigortası primleri çalışılmayan sürede borç olarak hesaplanıp, kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

Alacaklara yıllık yüzde 12 faiz uygulanacak olurken, borçlu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşecek.

Daha önceden fazla ve yersiz ödemeler gerçek dışı beyan, hile veya hata söz konusu olduğunda alınıyor, bu durumlar yoksa 60 gün geçtikten sonra para geri alınamıyordu.

Diğer yandan, kamu tarafından yurt dışına gönderilenler için hazırlanan ‘yüklenme senedi’ ve ‘muteber imzalı müteselsil kefalet senedi’ de Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile düzenlendi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde, öğrenim, eğitim, staj, yetiştirme, bilgi alma ve benzeri nedenlerle geçici süreli görevlendirilerek 3 ay veya daha fazla süreyle yurt dışına gönderilenlerin senetlerinde düzenlenme yapıldı.

Yükümlülüklerini ihlal edenler, yapılan harcamaları döviz cinsinden borcun tahsil tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden, faizi de eklenerek Türk lirası cinsinden geri ödeyecek.

Tebliğ kapsamındaki alacaklar, borç miktarı, kişinin durumu da dikkate alınarak en fazla 5 yıla kadar vadeyle taksitle ödenebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx